Företaget

Verksamhetspolitik:

WTT Group Ab förbinder sig till absolut kundbelåtenhet, till kontinuerlig vidare utveckling av sina produkter och sin verksamhet, utan att glömma de ekologiska synpunkterna och de anställdas välmående. Personalens skolning och motivering är en av våra viktigaste företagsstrategier. I våra kundrelationer betonar vi effektiv växelverkan, vilket främjer kundens tilllit och långsiktiga, bördiga relationer.

Kvalitet och planmässig verksamhet.

WTT Group Ab:s kvalitet garanterar med inhemsk effektivitet det bästa möjliga resultatet i upprätthållandet av det rätta inomhusklimatet med hjälp av fjärrvärme. Fjärrvärme är förmånligt, ekologiskt och stadigt. Därför är det ett känt begrepp världen runt. Den finländska högklassiga tekniken är pålitlig, energieffektiv, välkänd och uppskattad över hela världen.

Vi förpliktar oss i att efterfölja energiindustrins bestämmelser och instruktioner ( K1/2003) både angående kvalitet, testning och vidareutvecling.

Eftersom garanti och service är för oss en hedersak är WTT Group Ab:s reservdels service till förfogande dygnet runt. I svårare fall får kunden även snabbt t.ex. en kemisk, sk. CIP Cleaning tjänst. Servicen innebär en kemiskt tvätt av värmeväxlaren då värmeytan blivit smutsig, kylningen försämrats, eller trycket stigit över gränsbestämmelserna.

          Fråntsidan     |     Ekologisk     |     Producter     |     Aktuel     |     Kontakt          

WTT Group Ab, Lentolantie 22, FI-36220 Kangasala Tammerfors, tel. +358 (0)3-314 37 300, fax +358 (0)3-318 7478
©2010 WTT Group, All rights Reserved