EcoDrive Q
 Ecodrive Max

Jordvärme pumpar

          

Förmånlig energi från marken!

I en jordvärmeanläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som finns i marken. Värmepumpen omvandlar befintlig lagrad energi från berg, jord, och vatten till värme och tappvarmvatten i huset. En slang grävs ner i marken, eller placeras i borrbrunn, eller i en sjö, vilka fungerar som stora energi beredare.

Du kan minska dina årliga uppvärmningskostnader med 75 % genom att utnyttja denna energikälla där själva energin kostar ingenting. Jordvärme är ett ekologisk val och framför allt kostnadsfri.Download materials regarding this product in pdf form

EcoDrive MAX
EcoDrive Q
          Fråntsidan     |     Ekologisk     |     Producter     |     Aktuel     |     Kontakt          

WTT Group Ab, Lentolantie 22, FI-36220 Kangasala Tammerfors, tel. +358 (0)3-314 37 300, fax +358 (0)3-318 7478
©2010 WTT Group, All rights Reserved